Menu
Menu
Fet amb love
RESERVAR
AIGUACLARA Hotel - Restaurant
2 Adultos
0 Niños

Certificat Biosphere

Un dels nostres objectius per a aquest 2021 en el nostre camí cap a un Turisme Sostenible és l'aconseguir el Certificat de l'associació Biosphere Tourism en sostenibilitat turística. Biosphere és una entitat privada que desenvolupa certificacions per garantir un equilibri adequat a llarg termini entre les dimensions econòmica, sociocultural i mediambiental d'un destí, reportant beneficis significatius per a la pròpia entitat, la societat i el medi ambient. La certificació de Biosphere apareix sempre entre les 10 primeres de tots els rànquings internacionals a l'respecte.

Hecho

Deprecated: strpos(): Non-string needles will be interpreted as strings in the future. Use an explicit chr() call to preserve the current behavior in /home/customer/www/hotelaiguaclarabegur.com/public_html/content/lib/content-management/class.javascript-minify.php on line 109